0
  •      

категории

Блог

Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между «Леа 2008» ЕООД с ЕИК .........., управител: ............., адрес на управление: село Герман, ул. «Хан Аспарух» 4 телефон за връзка: ......................, e-mail: office@artgifts.online, наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ или ФИРМАТА, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост ПОРЪЧИТЕЛ или ПОТРЕБИТЕЛ във връзка със заявяването за закупуване на предлаганите продукти и услуги от «Леа 2008» ЕООД, които могат да бъдат разгледани в електронен сайт http://artgifts.online/ и в последствие поръчани на телефон ................. или чрез имейл ……………….. 

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове  https://www.ecc.bg/bg/page/onlayn-reshavane-na-sporove/

2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които «Леа 2008» ЕООД предоставя възможността на потребителите на сайта, да разгледат и да се запознаят с продуктите, които платформата предлага и които в последствие могат да бъдат заявени като поръчка по телефона или мейла на фирмата. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които използват сайта http://artgifts.online/. С установяването на връзка с нас по телефон и/или мейл, за да заявите продукт или услуга от този каталог, Вие като потребители/клиенти се съгласявате, изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни и/или не приемате Общите условия «Леа 2008» ЕООД не може да изпълни Вашата поръчка.

3. Продуктите, които се намират на сайта http://artgifts.online/ не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продукти на различни физически и юридически лица.

4. Копирането и използването на съдържанието, вкл. снимките от сайта http://artgifts.online/  може да стане само след получаване на писмено съгласие от «Леа 2008» ЕООД.

5. Поръчка може да бъде направена единствено на телефон ........  и/или мейл ………... Получаването на потвърждение от нас на Вашата поръчка по телефон и/или мейл има правно обвързваща сила, с което се счита, че договорът за изпълнение на поръчката е сключен.

6. Запазваме си правото да направим отказ от изпълнение на потвърдена поръчка в случай, че има обективни причини, поради които не могат да бъдат изработени поръчаните продукти, включително и поради фактори, независещи от «Леа 2008» ЕООД. В този случай клиентът може да избира между отказ от поръчката или заместване с продукт, който може да бъде изработен.

7. Договорният език е български, а цените са в български левове.

8. Доставката на заявените продукти се извършва с българска куриерска фирма, с която съответният доставчик работи.

9.  «Леа 2008» ЕООД не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер.

10. Транспортните разходи по доставката на поръчаните продукти се заплащат отделно и са за сметка на Купувача, съгласно тарифите на избраната куриерска фирма.

11. Цените, посочени на сайта са се отнасят за 1 бр. от предлагания продукт, освен в случаите, когато изрично е уточнено, че цената е за килограм, за сет и т.н.

12. Всички характеристики на продуктите са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул, като са качени и снимки на съответния продукт. Важно! Възможни са различия в опаковките на отделни продукти. Всеки от качените в каталога продукти е ръчно изработен и не е възможно да бъде направено абсолютно точно копие. При възникване на неяснота и/или за повече информация, клиентът може незабавно да се свърже с «Леа 2008» ЕООД по удобен за него начин от посочените форми на контакт в секцията ЗА НАС/КОНТАКТИ.

13. Посочените цени в сайта за всеки от продуктите в каталога, НЕ ВКЛЮЧВАТ доставката до Клиента. Транспортните разходи се заплащат отделно и са за сметка на поръчителя.

14. Потребителят на сайта има възможност да разглежда и да поръчва продукти от каталога на http://artgifts.online/. Поръчка се осъществява единствено по телефона или мейла на фирмата, посочени в секция ЗА НАС/КОНТАКТИ.

15. Регистрация на потребителите в сайта не е задължителна и не се налага, за да бъде направена заявка за поръчка.

16. Всеки, който е заявил поръчка при нас има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

17. При направена регистрация в сайта, всеки регистрирал се носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми фирмата за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си. Заплащането на поръчаните продукти може да стане при доставка на продукта с наложен платеж.

19. За да можем да изпълним съответната заявка и продуктът да достигне до клиента, то той е небходимо да предостави име, точен и валиден телефон, адрес за доставка или офис на куриер. Предоставените лични данни са защитени и се използват само и единствено заявения продукт да бъде получен от заявителя.

20. Изпълнението на поръчката стартира след нейното съгласуване с поръчителя и изпълнителя на избраното изделие. Всяка последваща промяна на параметрите след това съгласуване/одобрение са за сметка на поръчителя.

21. «Леа 2008» ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по собствена преценка да прекрати или промени предоставяните продукти и услуги във връзка с ползването на сайта. «Леа 2008» ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://artgifts.online.

22. «Леа 2008» ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не зависят от фирмата и не са в нейните правомощия и възможности за тяхното преодоляване или не е била длъжна да предвиди – вкл. природни бедствия, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и/или в предоставянето на услугите извън нейният контрол.

23. Възможни са технически грешки в описанието на продуктите. При съмнения за такива, трябва незабавно да се свържете с «Леа 2008» ЕООД

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от «Леа 2008» ЕООД на основание промени в законодателството и разпоредбите на държавната администрация и регулативни органи.

25. «Леа 2008» ЕООД има право да променя информацията, касаеща цени, количества, начин за плащане, доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване. Изключение от това са вече потвърдените и в процес на изпълнение поръчки.

ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

26. Продукти могат да бъдат върнати в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.  Върнатият продукт трябва да е във вида, в който е получен, в ненарушен търговски вид. Към него трябва да бъде приложен и документа за покупката. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

27. Съгласно чл. 47, ал. 1, т.8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП, ако желаете връщане на продукт, за да упражните правото си на отказ, използвайте стандартния формуляр за отказ, приложен по-долу.

––––––––––––––––––

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

(попълнете и изпратете на e-mail: http://artgifts.online настоящия формуляр, ако желаете да върнете закупен продукт)

– До …………… (името на търговеца, адрес)

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги ……………………..

– Стоката е поръчана на ………………………

– Стоката е получена на ………………………… /посочва се датата на получаване от потребителя/

– Име на потребителя ……………………….

– Адрес на потребителя ………………………..

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

28. Всяка поръчка се изпраща с опция Преглед. Това дава възможност на поръчителя да прегледа поръчаните продукти, преди да ги заплати. В случай, че клиентът се откаже от поръчката след Преглед при куриера, то следва да заплати куриерската услуга по доставката и връщането.

29. Ако при получаване на продукта, той е повреден клиента незабавно трябва да се свърже с «Леа 2008» ЕООД. Продуктът подлежи на връщане, като в този случай транспортните разходи са за сметка на фирмата. Върнатият продукт следва да бъде подменен или сумата за него ще бъде възстановена, заедно с направените от клиента транспортни разходи.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

31. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

При спор, който не може да бъде решен съвместно, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове.